POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PEŁNIA SMAKÓW

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejsze Rozporządzenie określane popularnie jest jako „RODO”.

Wspomniany powyżej akt obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza on szereg zasad regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na korzystanie z usług internetowych, w tym korzystanie z serwisu pelniasmakow.pl.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej Polityki Prywatności, która będzie aktualizowana, aby zapewnić pełną informację o ochronie danych naszych Użytkowników.

1. Dane osobowe

1.1 Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”

1.2 Serwis Pełnia Smaków korzysta z technologii (np. plików cookies lub innych), dzięki którym poszczególne dane (wspomniane powyżej) są zapisywane na naszych (bądź podmiotów, z którymi współpracujemy) stronach lub urządzeniach

1.3 Serwis Pełnia Smaków korzysta także z oprogramowania analitycznego, służącego do analizy zachowań i umożliwiającego zbieranie danych osobowych

1.4 Powyższe dane mają na celu personalizację zawartości Serwisu, w tym dopasowanie reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości, innych informacji związanych z korzystaniem z usług Serwisu, a także prowadzenie działań marketingowych, mających na celu zainteresowanie Użytkownika własnymi usługami Serwius. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania (RODO definiuje profilowanie jako „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”)

1.5 Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, papierową, a także wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego - odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził odpowiednią zgodę.

1.6 Serwis Pełnia Smaków zapewnia, że pozyskiwane przez nas dane są zbierane dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przetwarzane i przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Narzędzia, którymi posługujemy się dla zapewnienia ochrony danych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawa.

1.7 Podanie w serwisie Pełnia Smaków poszczególnych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże może być konieczne, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji Serwisu (np. rejestracja konta)

2. Podmioty posiadające dostęp do danych

2.1 Dostęp do danych posiada Administrator Serwisu oraz osoby świadczące usługi na rzecz Serwisu.

2.2 Dane osobowe mogą̨ być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT oraz usług rozliczeniowych (płatności elektroniczne).

2.3 Dane osobowe mogą̨ być przekazywane także partnerom marketingowym (udostępnienie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony serwisu Pełnia Smaków, jako Administratora danych osobowych). Warto w tym momencie podkreślić, iż przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4 Dane osobowe mogą zostać udostępnione i przekazane na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa.

2.5 Uzyskane przez serwis Pełnia Smaków dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z zastrzeżeniem punktów powyższych.

3. Pliki „cookies”

3.1 Serwis Pełnia Smaków używa znaczników internetowych, takich jak przykładowo pliki cookie lub local storage. Służą one do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści, reklam oraz analizowania ruchu na stronie i aplikacji.

3.2 Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie witrynie internetowej, która je utworzyła, chyba, że użytkownik skonfigurował przeglądarkę internetową w taki sposób, aby odmawiała ona zapisania ciasteczka na urządzeniu, którym się posługuje.

3.3 Zawartość ciasteczek nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3.4 Ciasteczka dostarczają danych statystycznych do monitorowania aktywności odwiedzających.

3.5 Celem przechowywania i korzystania z cookies jest:

  1. a) badanie preferencji użytkowników serwisu oraz dbałość o dostosowanie do nich naszych usług
  2. b) kontrolowanie poprawności funkcjonowania serwisu
  3. c) tworzenie statystyk dotyczących ruchu na stronie
  4. d) zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika

3.6 Przechowywania ciasteczek w urządzeniu użytkownika może zostać wyłączone w całości lub części. Dokonać tego można za pomocą, co do zasady, ustawień, opcji lub preferencji wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Jednakże wyłączenie możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu użytkownika może spowodować, że nie wszystkie funkcje naszego serwisu będą działały w sposób poprawny

3.7 Poprzez korzystanie z naszego serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, nasz serwis zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jego załadowaniu.

4. Możliwość korekty lub usunięcia danych osobowych

4.1 Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych, zapewniamy naszym Użytkownikom prawo dostępu do treści ich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania.

4.2 Z możliwości dokonania korekty, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych, Użytkownicy mogą skorzystać w dowolnym czasie kontaktując się z Serwisem Pełnia Smaków za pomocą formularza kontaktowego lub adresu mailowego [email protected]

4.3 Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownicy mają możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Czas przechowywania i przetwarzania danych

5.1 Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi Użytkownika.

5.2 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy, w celu jej wykonania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Serwis Pełnia Smaków lub przez stronę trzecią (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.3 Po wykonaniu umowy, dane będą przetwarzane dalej w celach archiwizacyjnych, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.4 Dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat.

5.5 Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (wymagające odrębnej zgody) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Drogi Użytkowniku,
Serwis Pełnia Smaków przetwarza Twoje dane osobowe oraz używa plików cookie. Klikając przycisk „akceptuje”, pozostając na stronie oraz zamykając ten komunikat, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz zobowiązujesz się do przestrzegania Regulaminu Serwisu.